Cisco expects the transaction to be finalized by mid-September. (transitive, computing, programming) To prepare (an object) for garbage collection by calling its finalizer. UK [ˈfaɪnəlaɪz] / US [ˈfaɪn(ə)lˌaɪz] . 2014. finalist; finally*/*/*/ Look at other dictionaries: What's the Filipino word for finalize? —Basahin ang Colosas 1:9, 10. Translate filipino tagalog. (transitive) To make final or firm; to finish or complete. (transitive, computing, programming) To prepare (an object) for garbage collection by calling its finalizer. It's difficult to see finalized in a sentence . After six weeks of negotiations the loan was finalised yesterday It was not until I was an old man that I could. transitive verb ( ized; izing) Date: 1901 1. to put in final or finished form < soon my conclusion will be finalized D. D. Eisenhower > 2. to give final approval to < finalizing the papers prepared…by his staff Newsweek > • finalization noun… finalize pagsasalin sa diksyunaryo Ingles - Tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng. make final; put the last touches on; put into final form; "let's finalize the proposal". Solitaire also just finalized a deal for a Skyline Christmas album. Afrikaans Translation. Pronunciation of finalize with 2 audio pronunciations, 19 synonyms, 2 meanings, 13 translations, 7 sentences and more for finalize. verb (v) make final; put the last touches on; put into final form(verb.change) Example: Let's finalize the proposal. finalize. Pagkatapos ng mga panalangin at pagsisikap, dumating ang araw na tayo’y nabautismuhan. finaliseer Find more words! Synonym: finalise, nail down, settle. Human translations with examples: would, palayes, mekerarek, lumaklakay, systematize, uber in tagalog. Pagkatapos ng mga panalangin at pagsisikap, dumating ang araw na tayo’y nabautismuhan. Translate english tagalog. finalize verb + gramatika (transitive) To make final or firm; to finish or complete. Easily find the right translation for Finalize from English to Filipino submitted and enhanced by our users. Some careful speakers avoid the word because of its associations with bureaucracy and big… + 4 mga kahulugan . English dictionary. The Tagalog version of "Maya and Her Loyal Friends,” an English illustrated storybook written by Bernadette Mondejar-Schlueter that features Waray culture, games, arts, and tradition. Filipino Translation. as a synonym of complete or finish, came into use in the 1920s in Australia and New Zealand, then in the US and, in the 1930s, in Britain. to make final or firm; to finish or complete. Also, finalize. Usage of finalize Filipino translator. More Filipino words for finalize. 2014. The English word "expose" can be translated as the following words in Tagalog: Best translations for the English word expose in Tagalog: How to say Finalize in Filipino. Continues in Tagalog The best Filipino / Tagalog translation for the English word continues. What does finalize mean in English? ize). Check 'tagalog to ilonggo' translations into English. Human translations with examples: neet, midst, nugaya, yolo sa tagalog, goth sa tagalog, raku in tagalog. How to say finalize in Afrikaans. Agad na isinasalin ng libreng serbisyo ng Google ang mga salita, parirala, at web page sa mahigit 100 pang wika mula sa English. Schlueter on Tuesday (Jan. 5, 2021) said they will translate the book to more local dialects to support the Mother Tongue-Based Multi-Lingual Education program of the Department of Education. Contextual translation of "reroute in tagalog" into Tagalog. The tonic or keynote of a Gregorian mode, and hence the final note of any conventional melody played in that mode. Arena must finalize his 18-player roster by June 19. If you want to learn finalize in English, you will find the translation here, along with other translations from Cebuano to English. Browse ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika. Contextual translation of "finalize in tagalog" into Tagalog. —Basahin ang Colosas 1:9, 10. 1850, from FINAL (Cf. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin, “... Matanda na ako bago ko naunawaan ang sitwasyon ng isang abang doktor ng bayan—sobra sa trabaho, kulang sa suweldo, pagod sa paglipat-lipat sa mga pasyente, kakaunti ang gamot, walang ospital, kakaunti ang gamit, nagsisikap na magligtas ng mga buhay, at karaniwa’y nagtatagumpay. finalize : English Spanish Dictionary translates words, phrases, idioms and sentences. Filipino dictionary. Before a divorce was finalized, Ann Buchwald contracted terminal cancer. finalize. The best Filipino / Tagalog translation for the English word expose. finalize [ˈfaɪnəˌlaɪz] verb [T] to make the final decisions or arrangements for something. In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of the word “define” based on context. Show declension of finalize. tapusin. Gumagamit si Glosbe ng cookies upang matiyak na makakakuha ka ng pinakamahusay na karanasan, 14 Therefore, beloved ones, since you are awaiting these things, do your utmost to be found, 14 Kaya mga minamahal, dahil hinihintay ninyo ang mga bagay na ito, gawin ninyo ang buong makakaya ninyo, para sa, Faithful ones with an earthly hope will experience the fullness of life only after they pass the, Makakamit naman ng mga tapat na may pag-asang mabuhay sa lupa ang walang-hanggang buhay tangi lamang kung makakapasa sila sa, It elaborates: “In Poland, for example, religion allied itself with the nation, and the church became a stubborn antagonist of the ruling party; in the GDR [former East Germany] the church provided free space for dissenters and allowed them the use of church buildings for organizational purposes; in Czechoslovakia, Christians and democrats met in prison, came to appreciate one another, and, Sinabi pa: “Sa Polandiya, halimbawa, ang relihiyon ay nakiisa sa bansa, at ang simbahan ay naging isang matigas na manlalaban sa nagpupunong partido; sa GDR [dating Silangang Alemanya] ang simbahan ay nagbigay ng libreng lugar na magagamit ng mga rebelde at pumayag na gamitin nila ang mga simbahan para sa mga layunin ng organisasyon; sa Czechoslovakia, ang mga Kristiyano at mga demokrata ay nagtipon sa bilangguan, sila’y humanga sa isa’t isa, at sa, * Why is it important that we understand the, At John 19:14, the apostle John, in the midst of his description of the, Sa Juan 19:14, nang inilalahad ng apostol na si Juan ang, Historian Walter Nigg explains: “Christendom will experience no further blessings until it, Ganito ang paliwanag ng mananalaysay na si Walter Nigg: “Hindi na tatanggap pa ang Sangkakristiyanuhan ng mga pagpapala hanggang. Contextual translation of "finalize" into Tagalog. In the sense of to complete, to conclude, to make final, finalize has been used so often that it is now accepted by most dictionaries as a standard word. Here's how you say it. / faɪnəlaɪz/, finalize verb to agree final details We hope to finalise the agreement tomorrow. … ╾ fi|nal|i|za|tion [ ,faınlı zeıʃn ] noun uncount Dictionary for writing and speaking English. It was not until I was an old man that I could. Human translations with examples: sdlc, tapusin, ano ang sdlc, finalize sa tagalog. followed by "one": the ending, the last. fi|nal|ize [ faınl,aız ] verb transitive to make the final decisions or arrangements concerning something: We still need to finalize a few details. (transitive) To make final or firm; to finish or complete. Gumagamit si Glosbe ng cookies upang matiyak na makakakuha ka ng pinakamahusay na karanasan, 14 Therefore, beloved ones, since you are awaiting these things, do your utmost to be found, 14 Kaya mga minamahal, dahil hinihintay ninyo ang mga bagay na ito, gawin ninyo ang buong makakaya ninyo, para sa, Faithful ones with an earthly hope will experience the fullness of life only after they pass the, Makakamit naman ng mga tapat na may pag-asang mabuhay sa lupa ang walang-hanggang buhay tangi lamang kung makakapasa sila sa, It elaborates: “In Poland, for example, religion allied itself with the nation, and the church became a stubborn antagonist of the ruling party; in the GDR [former East Germany] the church provided free space for dissenters and allowed them the use of church buildings for organizational purposes; in Czechoslovakia, Christians and democrats met in prison, came to appreciate one another, and, Sinabi pa: “Sa Polandiya, halimbawa, ang relihiyon ay nakiisa sa bansa, at ang simbahan ay naging isang matigas na manlalaban sa nagpupunong partido; sa GDR [dating Silangang Alemanya] ang simbahan ay nagbigay ng libreng lugar na magagamit ng mga rebelde at pumayag na gamitin nila ang mga simbahan para sa mga layunin ng organisasyon; sa Czechoslovakia, ang mga Kristiyano at mga demokrata ay nagtipon sa bilangguan, sila’y humanga sa isa’t isa, at sa, * Why is it important that we understand the, At John 19:14, the apostle John, in the midst of his description of the, Sa Juan 19:14, nang inilalahad ng apostol na si Juan ang, Historian Walter Nigg explains: “Christendom will experience no further blessings until it, Ganito ang paliwanag ng mananalaysay na si Walter Nigg: “Hindi na tatanggap pa ang Sangkakristiyanuhan ng mga pagpapala hanggang. finish, conclude, terminate, put an end, complete. pagsasalin finalize Idagdag . Ang pinakasikat na listahan ng mga query: financial literacy and education commission. Translate filipino english. final) + IZE (Cf. test or examination given at the end of a term or class. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin, “... Matanda na ako bago ko naunawaan ang sitwasyon ng isang abang doktor ng bayan—sobra sa trabaho, kulang sa suweldo, pagod sa paglipat-lipat sa mga pasyente, kakaunti ang gamot, walang ospital, kakaunti ang gamit, nagsisikap na magligtas ng mga buhay, at karaniwa’y nagtatagumpay. tapusin verb. DEFINE IN TAGALOG – There are several Filipino words that do not have a direct translation in English, that’s why we need context to fully translate them. Uncompleted (Present) verb form; Tagalog / Filipino word with pronunciation guide. Ang pinakasikat na listahan ng mga query: financial literacy and education commission. The English word "newspaper" can be translated as the following words in Tagalog: Best translations for the English word newspaper in Tagalog: p á hayag á n [noun] newspaper 6 … Look through examples of tagalog to ilonggo translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar. finalize sa Tagalog Ingles - diksyonaryo Tagalog. (transitive, computing, programming) To prepare (an object) for garbage collection by calling its finalizer. Related: Finalized; finalizing iz′er n. Usage Note: Decades ago, finalize was widely considered objectionable because of its association with bureaucratic jargon. /ˈfaɪnəlaɪz / (say fuynuhluyz) verb (t) (finalised, finalising) to put into final form; conclude, settle. finalize ( third-person singular simple present finalizes, present participle finalizing, simple past and past participle finalized) verb. It was widely denounced by usage pundits such as Partridge and Gowers as an unnecessary addition; but it… Define itinutuluyan: [verb] to complete or finalize something (colloquial); to harm or kill someone (slang). Finalize definition is - to put in final or finished form. Tagalog translator. How to say finalize in English? The final part of a syllable, the combination of medial and rime in phonetics and phonology. How to use finalize in a sentence.